Regulaminy

Regulamin w wersji obowiązującej do 13.12.2021 r.:
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Program lojalnościowy mamBONUS”

Regulamin w wersji obowiązującej od 14.12.2021 r.:
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Program lojalnościowy mamBONUS”
BNP Paribas Bank Polska S.A. zawiadamia o zakończeniu sprzedaży premiowej „Program Lojalnościowy mamBONUS”  z dniem 31 marca 2023 roku
Zakończenie sprzedaży premiowej „Program lojalnościowy mamBONUS z dniem 31 marca 2023 roku oznacza, że nie będą naliczane punkty za transakcje wykonane poczynając od dnia 1 kwietnia 2023 r. Z tytułu transakcji dokonanych do dnia 31 marca 2023 r. włącznie punkty zostaną naliczone na zasadach wynikających z Regulaminu. Naliczone punkty pozostają ważne przez okres 3 lat od momentu ich naliczenia i mogą być wymieniane na nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Regulamin sprzedaży XBS Logistics

Regulamin w wersji obowiązującej do 13.12.2021 r.:
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „3x więcej w dniu urodzin” 

Regulamin w wersji obowiązującej od 14.12.2021 r.  do 31.03.2023 r.
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „3x więcej w dniu urodzin”
BNP Paribas Bank Polska S.A. zawiadamia o zakończeniu sprzedaży premiowej „3 x więcej w dniu urodzin”  z dniem 31 marca 2023 roku

Regulamin w wersji obowiązującej od 14.12.2021 r. do 31.03.2023 r.
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „200 punktów za rejestrację”
BNP Paribas Bank Polska S.A. zawiadamia o zakończeniu sprzedaży premiowej „200 punktów za rejestrację”  z dniem 31 marca 2023 roku.

Regulamin obowiązuje do 13.12.2021 r.:
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „5000 pkt na start” 

Regulamin w wersji obowiązującej od 14.12.2021 r.:
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „5000 punktów na start 2”
BNP Paribas Bank Polska S.A. zawiadamia o zakończeniu sprzedaży premiowej „5000 punktów na start 2” z dniem 31 marca 2023 roku
Zakończenie sprzedaży premiowej „5000 punktów na start 2”  z dniem 31 marca 2023 roku oznacza, że spełnienie pierwszego warunku uzyskania nagrody w ramach sprzedaży premiowej tj. zawarcie umowy o kartę kredytową Mastercard lub Visa z Bankiem będzie możliwe wyłącznie do dnia 31 marca 2023 roku. Osoby, które zawarły z Bankiem umowę o kartę kredytową Mastercard lub Visa  do dnia 31 marca 2023 roku, zachowają prawo do uzyskania nagrody w postaci 5000 punktów w „Programie Lojalnościowym mamBONUS” w przypadku wykonania w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy o kartę kredytową Mastercard lub Visa czterech transakcji kartą (zdefiniowanych w Regulaminie) na kwotę minimum 50 zł.

Regulamin w wersji obowiązującej do 31.03.2023 r.:
"Regulamin Programu Rabatowego mamBONUS" 
BNP Paribas Bank Polska S.A. zawiadamia o zakończeniu sprzedaży premiowej „Program rabatowy mamBONUS” z dniem 31 marca 2023 roku

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Ekstra premia mamBONUS za lojalność z Visa Platinum”
BNP Paribas Bank Polska S.A. zawiadamia o zakończeniu sprzedaży premiowej „Ekstra premia mamBONUS za lojalność z Visa Platinum” z dniem 31 marca 2023 roku
Zakończenie sprzedaży premiowej „Extra premia mamBONUS za lojalność z Visa Platinum ”  z dniem 31 marca 2023 roku oznacza, że po dniu 31 marca 2023 roku nie rozpocznie biegu kolejny 12-miesięczny cykl okresów rozliczeniowych, uwzględnianych na potrzeby ustalenia prawa do nagrody. Osobom, które na dzień 31 marca 2023 mają zawartą umowę o kartę kredytową Visa Platinum, będzie przysługiwała nagroda zgodnie z regulaminem za 12 miesięczny cykl okresów rozliczeniowych obejmujący ten dzień.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „mamBONUS na start dla Visa Platinum”
BNP Paribas Bank Polska S.A. zawiadamia o zakończeniu sprzedaży premiowej „mamBONUS na start dla Visa Platinum” z dniem 31 marca 2023 roku
Zakończenie sprzedaży premiowej „mamBONUS na start dla Visa Platinum” z dniem 31 marca 2023 roku oznacza, że spełnienie pierwszego warunku uzyskania nagrody w ramach sprzedaży premiowej tj. zawarcie umowy o kartę kredytową Visa Platinum z Bankiem będzie możliwe wyłącznie do dnia 31 marca 2023 roku. Osoby, które zawarły z Bankiem umowę o kartę kredytową Visa Platinum do dnia 31 marca 2023 roku, zachowają prawo do uzyskania nagrody w postaci 10000 punktów w „Programie Lojalnościowym mamBONUS” w przypadku wykonania w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy o kartę kredytową Visa Platinum czterech transakcji kartą (zdefiniowanych w Regulaminie) na kwotę minimum 50 zł.

Regulamin obowiązuje do 13.12.2021 r.
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ”2x więcej z kartą Carrefour Mastercard”

Regulamin w wersji obowiązującej od 14.12.2021 r. do 31.12.2022 r. :
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „8 x więcej z kartą Carrefour Mastercard”
Od 1 stycznia 2023 roku przestaje obowiązywać Regulamin Sprzedaży premiowej „8 x więcej z kartą Carrefour Mastercard”. Zmiana nie wpływa na punkty naliczone i niewykorzystane przed 1 stycznia 2023 r. Posiadaczy karty kredytowej Carrefour Mastercard obowiązuje Regulamin Sprzedaży Premiowej „Program lojalnościowy mamBONUS”.