Wymieniaj punkty
na nagrody

Spotify Premium PL 60 PLN

18000 pkt
KUP

Opis produktu

Dzięki Spotify można łatwo znaleźć odpowiednią muzykę na każdy moment – i pobrać ją na komórkę, komputer, tablet czy inne urządzenie. Słuchaj swojej ulubionej muzyki podczas treningu, spaceru czy relaksu!
*Skorzystanie z karty upominkowej Spotify, karty eGift, karty eCard, kodu Premium lub kodu PIN (zwanych dalej „kartą”) oznacza akceptację następujących postanowień:
1. „Regulamin korzystania z serwisu Spotify”, który można znaleźć pod adresem (https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/), stanowi część niniejszych Warunków korzystania z kart. Regulamin korzystania z serwisu Spotify może zawierać postanowienia dotyczące zbierania i wykorzystania danych osobowych, postanowienia ogólne dotyczące usług oferowanych przez Spotify, prawa właściwego, obowiązkowego arbitrażu (w stosownym przypadku) oraz właściwości miejscowej.
2. Karta może zostać przeznaczona wyłącznie na zakup pełnopłatnych osobnych miesięcznych subskrypcji usługi Premium. Nie można jej przeznaczyć na subskrypcje zniżkowe lub grupowe (np. zniżki studenckie, wersje próbne, subskrypcje Premium dla rodzin czy oferty łączące subskrypcje Premium z produktami lub usługami innych firm).
3. Karty nie można wymienić na gotówkę lub zaliczenie, zwrócić ani odsprzedać (z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego prawo).
4. Jeśli chcesz zrealizować kartę, musisz mieć lub utworzyć nowe konto Spotify w kraju, w którym karta została zakupiona. Aby móc korzystać z konta lub je utworzyć, musisz spełniać odpowiednie wymogi wiekowe określone w [Regulaminie korzystania z serwisu Spotify](https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/#s1).
5. Aby wykorzystać kartę, odwiedź stronę (www.spotify.com/redeem).
6. Kartę należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Po tym okresie kod PIN wygasa i nie można już użyć karty do zakupu.
7. Karta jest jednorazowego użytku. W momencie użycia karty jest odliczana pełna wartość nominalna za indywidualne konto. Kolejne zakupy ani wymiana na zaliczenie nie są możliwe.
8. Spotify ani dyrektorzy, udziałowcy, pracownicy, agenci, członkowie zarządu, jednostki zależne, jednostki stowarzyszone, następcy prawni, cesjonariusze, dostawcy czy licencjodawcy Spotify nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z zagubienia, kradzieży lub nielegalnego pozyskania kart bądź ich nieuprawnionego użycia.
9. Karta jest dostarczana przez firmę Spotify AB, zarejestrowaną pod numerem 556703-7485, z siedzibą przy Regeringsgatan 19, 111 53 Sztokholm, Szwecja („Spotify”).
10. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub sprzeczności pomiędzy Warunkami korzystania z kart a warunkami wydrukowanymi na jakiejkolwiek karcie postanowienia niniejszych Warunków korzystania z kart mają pierwszeństwo.
11. W celu uzyskania pomocy i odpowiedzi na pytania, odwiedź stronę (support.spotify.com).

Kartę można zrealizować tylko w internecie na koncie Polish Spotify.
Aby skorzystać z karty:
1. Wejdź na spotify.com/redeem
2. Zaloguj się lub utwórz konto Spotify
3. Wpisz kod PIN.

Aby pobrać PDF należy wejść w link a następnie kliknąć w ikonę drukarki.

Data ważności: 01.11.2021