Komunikat dotyczący zakończenia

Programu mamBONUS

Z dniem 31 marca 2023 roku ulega zakończeniu sprzedaż premiowa  „Program lojalnościowy mamBONUS”.

Zakończenie sprzedaży premiowej „Program lojalnościowy mamBONUS" z dniem 31 marca 2023 roku oznacza, że nie będą naliczane punkty za transakcje wykonane poczynając od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Z tytułu transakcji dokonanych do dnia 31 marca 2023 r. włącznie, punkty zostaną naliczone na zasadach wynikających z Regulaminu. Naliczone punkty pozostają ważne przez okres 3 lat od momentu ich naliczenia i mogą być wymieniane na nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Z dniem 31 marca 2023 roku przestają obowiązywać Regulaminy Sprzedaży Premiowych wskazane poniżej:

„3x więcej w dniu urodzin”

„200 punktów za rejestrację”

„Program rabatowy mamBONUS”

Z dniem 31 marca 2023 roku ulegają zakończeniu akcje sprzedaży premiowej, opisane w poniższych regulaminach

„mamBONUS na start dla Visa Platinum”

„5000 pkt na start 2”

Zakończenie powyższych akcji z dniem 31 marca 2023 roku oznacza, że spełnienie pierwszego warunku przystąpienia do sprzedaży premiowej tj. zawarcie umowy o kartę kredytową Mastercard lub Visa / kartę kredytową Visa Platinum  z Bankiem będzie możliwe wyłącznie do dnia 31 marca 2023 roku. Osoby, które zawarły z Bankiem umowę o kartę kredytową Mastercard lub Visa / kartę kredytową Visa Platinum  do dnia 31 marca 2023 roku, zachowają prawo do uzyskania nagrody w postaci dodatkowych punktów w „Programie Lojalnościowym mamBONUS” w przypadku wykonania w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy o kartę kredytową Mastercard lub Visa / kartę kredytową Visa Platinum czterech transakcji kartą (zdefiniowanych w poszczególnych regulaminach) na kwotę minimum 50 zł.

Z dniem 31 marca 2023 roku ulega zakończeniu sprzedaż premiowa „Ekstra premia mamBONUS za lojalność z Visa Platinum”

Zakończenie sprzedaży premiowej „Extra premia mamBONUS za lojalność z Visa Platinum ”  z dniem 31 marca 2023 roku oznacza, że po dniu 31 marca 2023 roku nie rozpocznie biegu kolejny 12-miesięczny cykl okresów rozliczeniowych, uwzględnianych na potrzeby ustalenia prawa do nagrody. Osobom, które na dzień 31 marca 2023 roku mają zawartą umowę o kartę kredytową Visa Platinum, będzie przysługiwała nagroda zgodnie z regulaminem za 12 miesięczny cykl okresów rozliczeniowych obejmujący ten dzień.

 

Dziękujemy za udział w Programie mamBONUS.

Zespół mamBONUS