Wymieniaj
punkty
na nagrody

Waga KT-BABY SCALE dla dzieci i noworodków KARDIO-TEST

39860 pkt
zdjęcie Waga KT-BABY SCALE dla dzieci i noworodków KARDIO-TEST

Opis produktu

Regularne sprawdzanie wagi i wzrostu dziecka pomaga kontrolować jego prawidłowy rozwój.

Ergonomiczny kształt wagi zapewnia dziecku wygodę i bezpieczeństwo podczas ważenia.  Zakres pomiarowy wagi wynosi od 1 do 20kg. Funkcja tarowania umożliwia zważenie dziecka np. na ręczniku, pokazując przy tym wagę dziecka bez wagi ręcznika, jednakże waga tych przedmiotów podlega tarowaniu - końcowa waga widoczna na wyświetlaczu będzie więc właściwą wagą dziecka. Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwia łatwe odczytywanie wyników.

Waga wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używana. Stan wyczerpania baterii sygnalizowany jest pojawiającym się na wyświetlaczu wskaźnikiem, który sygnalizuje konieczność ich wymiany.

Podobne nagrody